Projekt ”Zaželi i ostvari!” vrijedan više od 1,6 milijuna kuna U   petak,   25.   siječnja   2019.   godine   u   Društvenom   domu   u   Lipovljanima   održana   je   početna   konferencija   projekta ”Zaželi   i   ostvari”.   Na   konferenciji   su   uz   predstavnike   općine   Lipovljani   prisustvovali   i   predstavnici   partnera   u projektu:   Centar   za   socijalnu   skrb   Novska   i   Razvojna   agencija   Sisačko-moslavačke   županije   SI-MO-RA,   koja   je zadužena za provedbu Projekta. Projekt    ”Zaželi    i    ostvari!”,    čiji    je    nositelj    Općina    Lipovljani    obuhvaća    zapošljavanje    žena    s    područja    općine Lipovljani   iz   kategorije   teže   zapošljivih   osoba   koje   će   pomagati   i   brinuti   se   za   socijalno   nezbrinuta   samačka   i staračka   domaćinstva   na   području   općine   Lipovljani.      Kako   bi   im   bilo   lakše   obavljati   poslove   brige   o   staračkim domaćinstvima,   u   okviru   projekta,   kupljeni   su   i   bicikli,   koje   im   je   na   korištenje   predao   općinski   načelnik,   Nikola Horvat. Kroz   projekt   je   zaposleno   8   žena   s   područja   općine   Lipovljani,   koje   će   2   godine   skrbiti   za   50   krajnjih   korisnika. Projekt   traje   dvije   godine,   a   njegova   ukupna   vrijednost   iznosi   1.635.000,00   kn   i   u   potpunosti   se   financira   iz Europskog socijalnog fonda.
Novosti
Ovim projektom zaposlit će se 8 žena s područja općine Lipovljani koje će skrbiti za 50 krajnjih korisnika. Očekivani rezultati projekta:      Povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika i zaposlenih žena      Povećanje konkurentnosti zaposlenih žena na tržištu rada      Smanjenje dugotrajne nezaposlenosti za zaposlene žene Projektne aktivnosti:      Zapošljavanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i     podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja     u lokalnoj zajednici     Promidžba i vidljivost     Upravljanje projektom i administracija Kontakt osoba za više informacija: Danijela Matejaš 044/676-004 danijela.matejas@lipovljani.hr
Naziv projekta: “Zaželi i ostvari!” Ukupna vrijednost:  1.634.875,45 kn (Iznos EU potpore 100%) Nositelj projekta:   Općina Lipovljani Partneri:   Centar za socijalnu skrb Novska, Hrvatski zavodza zapošljavanje, Područni ured Kutina Razdoblje provedbe projekta:   31.08.2018 - 28.02.2021 Cilj projekta: “Zaželi i ostvari!” je uključivanje 8 žena u nepovoljnom položaju na tržište rada te poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika i njihove socijalne uključenosti na području općine Lipovljani. Ciljne skupine   ovog projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
Foto galerija
Adresa: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani, Telefon: 044/676-004, Faks: 044/611-214, E-mail: info@lipovljani.hr

OPĆINA LIPOVLJANI

www.esf.hr
Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Lipovljani. Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija “Zajedno do fondova EU”
Europska unija “Zajedno do fondova EU”
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.