Dana 17. rujna 2018. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport održan je sastanak projektnih partnera projekta „Učimo zajedno“, UP.03.2.1.04.0007, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali na kojem su sudjelovali predstavnici Sisačko-moslavačke županije te ravnatelji triju partnerskih škola. Na sastanku je rečeno kako je provedba projekta „Učimo zajedno“ započela 30. kolovoza 2018. godine, odnosno datumom zadnjeg potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te da ista uključuje provedbu aktivnosti produženog boravka za učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Navedena aktivnost uključuje pribavljanje suglasnosti za provedbu programa produženog boravka, zapošljavanje tri učiteljice razredne nastave te osiguranje prehrane i prijevoza za učenike pripadnike romske nacionalne manjine koji će se upisati u produženi boravak. Sisačko-moslavačka županija, kako nositelj projekta, nabaviti će svu potrebnu opremu za opremanje prostora
produženog boravka kao i didaktički materijal potreban za izvođenje nastave. U narednom razdoblju očekuje se sklapanje ugovora za prijevoz učenika u i iz produženog boravka kao i sklapanje ugovora o radu s tri novozaposlene učiteljice razredne nastave.
Održan 1. sastanak partnera projekta „Učimo zajedno“
17. rujan 2018.
U sklopu provedbe projekta UP.03.2.1.04.0007 „Učimo zajedno“ produženi boravak za učenike romske nacionalne manjine u Popovača opremljena je učionica za održavanje nastave u produženom boravku. Za osiguravanje potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine nabavljena je garnitura za sjedenje, dva stolna računala, stol i stolci za računalo, dvije police za odlaganje te 7 kompleta didaktičkog materijala i logičkih igara.
Opremljena učionica za produženi boravak u OŠ Popovača
U sklopu provedbe projekta UP.03.2.1.04.0007 „Učimo zajedno“ produženi boravak za učenike romske nacionalne manjine u Ludina opremljena je učionica za održavanje nastave u produženom boravku. Za osiguravanje potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine nabavljena je garnitura za sjedenje, dva stolna računala, stol i stolci za računalo, dvije police za odlaganje te 7 kompleta didaktičkog materijala i logičkih igara.
Opremljena učionica za produženi boravak u OŠ Ludina
U sklopu provedbe projekta UP.03.2.1.04.0007 „Učimo zajedno“ produženi boravak za učenike romske nacionalne manjine u Novska opremljena je učionica za održavanje nastave u produženom boravku. Za osiguravanje potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine nabavljena je garnitura za sjedenje, dva stolna računala, stol i stolci za računalo, dvije police za odlaganje te 9 kompleta didaktičkog materijala i logičkih igara.
Opremljena učionica za produženi boravak u OŠ Novska
Dana 04. ožujka 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Srednje škole Viktorovac u Sisku održan je sastanak projektnih partnera projekta „Učimo zajedno“, UP.03.2.1.04.0007, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali na kojem su sudjelovali predstavnici Sisačko-moslavačke županije te ravnatelji triju partnerskih škola. Na sastanku je rečeno kako je provedba projekta „Učimo zajedno“ započela 30. kolovoza 2018. godine, odnosno datumom zadnjeg potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te da ista uključuje provedbu aktivnosti produženog boravka za učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Tijekom posljednjih 6 mjeseci provedbe projekta odrađeno je niz aktivnosti koje uključuju: zapošljavanje učiteljica u produženom boravku, provođenje postupka nabave usluge prijevoza učenika u produženom boravku, nabavu opreme za opremanje učionica produženog boravka te ugovaranje i izradu promotivnih
Opremljena učionica za produženi boravak u OŠ Novska
24. ožujak 2019.
materijala projekta što uključuje izradu Internet stranice, A4 plakata i bannera projekta na hrvatskom i romskom jeziku. U narednom razdoblju očekuje se daljnje provođenje nastave u produženom boravku za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, osiguranje prehrane i prijevoza za navedene učenike te izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava.
Župan Ivo Žinić je u utorak, 4. prosinca 2018. godine, sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Osnovnoj školi Ludini, nazočio konferenciji za medije na temu projekta „Učimo zajedno“ – produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Sisačko-moslavačka županija zajedno s partnerima, Popovača, Ludina i Novska, provodi projekt „Učimo zajedno“ koji se temelji na osiguranju besplatnog produženog boravka za 23 učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju navedene škole s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i integracije. Aktivnosti projekta odnose se na zapošljavanje tri učiteljice razredne nastave u produženom boravku, osiguravanje besplatnog prijevoza i prehrane za učenike pripadnike romske nacionalne manjine koji pohađaju produženi boravak, opremanje učionica produženog boravka namještajem i informatičkom opremom, organiziranje edukacije za učitelje i stručne suradnike koji rade s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom. Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci,
od 30. kolovoza 2018. do 29. studenog 2019. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 611.740,80 kuna što predstavlja 100% financiranje sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Novosti
Projekt „Učimo zajedno“ – produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine
4. prosinca 2018.
O Web site sufinancirinel i Europaki Unija katar Europako socialnikano fondo. O saikeripe e web site si ano sa džovapipe e Sisačko-moslavačko županiako.  Izradi internet stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija “Zajedno do fondova EU”