Župan    Ivo    Žinić    je    u    utorak,    4.    prosinca    2018.    godine,    sa    svojim    zamjenikom Romanom   Rosavcem   u   Osnovnoj   školi   Ludini,   nazočio   konferenciji   za   medije   na   temu projekta    „Učimo    zajedno“    –    produženi    boravak    za    učenike    pripadnike    romske nacionalne manjine. Sisačko-moslavačka   županija   zajedno   s   partnerima,   OŠ   Popovača,   OŠ   Ludina   i   Novska,   provodi   projekt   „Učimo   zajedno“   koji   se   temelji   na   osiguranju   besplatnog produženog    boravka    za    23    učenika    pripadnika    romske    nacionalne    manjine    koji pohađaju     navedene     škole     s     ciljem     povećanja     njihove     socijalne     uključenosti     i integracije.    Aktivnosti    projekta    odnose    se    na    zapošljavanje    tri    učiteljice    razredne nastave    u    produženom    boravku,    osiguravanje    besplatnog    prijevoza    i    prehrane    za učenike    pripadnike    romske    nacionalne    manjine    koji    pohađaju    produženi    boravak,
opremanje    učionica    produženog    boravka    namještajem    i    informatičkom    opremom, organiziranje     edukacije     za     učitelje     i     stručne     suradnike     koji     rade     s     učenicima pripadnicima    romske    nacionalne    manjine,    promidžbu    i    vidljivost    te    upravljanje projektom.   Razdoblje   provedbe   projekta   je   15   mjeseci,   od   30.   kolovoza   2018.   do   29. studenog    2019.    godine,    a    ukupna    vrijednost    projekta    iznosi    611.740,80    kuna    što predstavlja    100%    financiranje    sredstvima    Europskog    socijalnog    fonda    u    sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Novosti
Projekt „Učimo zajedno“ – produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine
4. prosinca 2018.
O Web site sufinancirinel i Europaki Unija katar Europako socialnikano fondo. O saikeripe e web site si ano sa džovapipe e Sisačko-moslavačko županiako.  Izradi internet stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija “Zajedno do fondova EU”