SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak Telefon: 044 550 256 VODITELJ PROJEKTA: Maja Mahmutović, prof. maja.mahmutovic@smz.hr
KONTAKT
O Web site sufinancirinel i Europaki Unija katar Europako socialnikano fondo. O saikeripe e web site si ano sa džovapipe e Sisačko-moslavačko županiako.  Izradi internet stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija “Zajedno do fondova EU”