Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
Sisačko - moslavačka županija projektima osiguravanja besplatnih školskih obroka osigurava prehranu za djecu u riziku od siromaštva s ciljem unaprjeđenje kvalitete njihovog života. Mnogim učenicima obuhvaćenim ovom projektima ovo je jedini topli obrok u danu. Sisačko - moslavačka županija paralelno s ovim projektom ulaže u adaptaciju i izgradnju školskih kuhinja kako bi učenici zaista imali tople i zdrave obroke. U zadnje tri godine u prelazak kuhinja s mliječnih na tople obroke uloženo je više od 3 milijuna kuna. Od 21 osnovne škole, kojima je Županija osnivač, njih 19 sada imaju tople obroke, a ostale dvije napravit će se u ovoj godini.
“Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.”
U projektu sudjeluju 22 osnovne škole kojima je osnivač Sisačko- moslavačka županija. Iznos bespovratnih sredstava: 1.489.576,73 kuna.
148957673
Zajedno na obrok 2
Zajedno na obrok
E UROPSKA UNIJA
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Zajedno na obrok
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
Sisačko - moslavačka županija projektima osiguravanja besplatnih školskih obroka osigurava prehranu za djecu u riziku od siromaštva s ciljem unaprjeđenje kvalitete njihovog života. Mnogim učenicima obuhvaćenim ovom projektima ovo je jedini topli obrok u danu. Sisačko - moslavačka županija paralelno s ovim projektom ulaže u adaptaciju i izgradnju školskih kuhinja kako bi učenici zaista imali tople i zdrave obroke. U zadnje tri godine u prelazak kuhinja s mliječnih na tople obroke uloženo je više od 3 milijuna kuna. Od 21 osnovne škole, kojima je Županija osnivač, njih 19 sada imaju tople obroke, a ostale dvije napravit će se u ovoj godini.
“Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.”
Zajedno na obrok 2
U projektu sudjeluju 22 osnovne škole kojima je osnivač Sisačko- moslavačka županija. Iznos bespovratnih sredstava: 1.489.576,73 kuna.
E UROPSKA UNIJA
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA